API geoEuskadi

El Visor de GeoEuskadi nació con el objetivo de tener un visor ágil y eficaz de carácter general para la consulta de la información geográfica más relevante de Gobierno Vasco. Se caracteriza por consumir la información que se visualiza mediante servicios estándar y por ofrecer la ortofoto y la cartografía básica a través de la tecnología de "tiles" que permite una navegación más cómoda por todo el territorio.

El Visor cuenta con herramientas para medir distancias, calcular cotas, dibujar polígonos, etc. que han permitido que no sea únicamente una aplicación de consulta de datos sino que se ha convertido en una aplicación donde profesionales de diferentes sectores pueden trabajar en tiempo real con los datos de la IDE de Euskadi.

Acceder al Visor completo

Con la idea de facilitar la visualización de información espacial en el Visor y su integración en aplicaciones departamentales, se ha desarrollado una API que permite incrustar de forma sencilla la zona de mapa del visor con una serie de funcionalidades y herramientas básicas.

La API del Visor de geoEuskadi se está utilizando en multitud de aplicaciones y la reutilización de estos componentes corporativos da solución a la necesidad de visualización de la información geográfica sobre la cartografía y ortofotos oficiales de Gobierno Vasco.

Con la intención de facilitar los primeros pasos de los usuarios con la API de GeoEuskadi se ha creado una sección con el paso a paso para incrustar un mapa en una página web:

Cómo empezar

Una vez incrustada podemos ir añadiendo llamadas a las funciones de la API para cumplir con las necesidades de nuestra página: mover el mapa, cambiar capas base, añadir puntos, añadir capas, etc. Para ello hemos creado una referencia con todas las funciones de la API explicando para cada una su utilidad, parámetros y dando ejemplos para facilitar su entendimiento

Sarrera

GeoEuskadi-ren bisorea Eusko Jaurlaritzaren informazio geografiko garrantzitsuena modu bizkor eta eraginkorrean kontsultatzeko helburuarekin jaio zen. Kontsumitzen duen informazioa zerbitzu estandarren bitartez bistaratzen duela eta lurralde guztian zehar nabigazioa erosoago egiteko ortoargazki eta oinarrizko kartografia "tile"-en teknologia erabiliz eskaintzen dituela ditu ezaugarri.

Bisoreak, besteak beste, distantziak neurtzeko, kotak kalkulatzeko, poligonoak marrazteko, etab. tresnak eskaintzen ditu. Hori dela eta, datuak kontsultatzeko aplikazio bat izatetik sektore desberdineko profesionalek Euskadiko DEA-ko datuekin denbora errealean lan egitea ahalbidetzen duen aplikazio bat izatera heldu da.

Bisore osora joan

Modu errazean informazio espaziala bisorean erakusteko eta bisore hau oinarrizko funtzionalitate eta tresnak dituelarik departamentu-aplikazioetan integratzeko API bat garatu da.

GeoEuskadiren bisorearen API-a makina bat aplikazioetan erabiltzen da eta osagai korporatibo hauen berrerabilpenak Eusko Jaurlaritzaren kartografia eta ortoargazki ofizialen gainean informazio geografikoa erakustearen beharrari erantzuten dio.

API erabiltzaileei lehenengo hurbilketa errazteko pausuz-pausu gida bat eratu da hurrengo web-orrian:

Nola Hasi

Behin txertatuta API-aren funtzioak dei ditzakegu gure web-aren beharrak betetzeko: mapa mugitu, oinarri-geruza aldatu, puntuak sortu, geruzak gehitu, eta abar... Horretarako API-aren funtzio guztian funtzionamendua, parametroak, adibideak eta abarrekoak erakusten duen erreferentzia gida sortu da.