Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Arau Kartografikoak

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kartografia eta informazio geografikoko proiektuetarako betekizunak, irizpideak eta prozedurak.
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeko maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretua.

Entregatzeko txantiloiak: